Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta Nota de informare, dorim sa va informam cu privire la protectia datelor cu caracter personal:

Prelucram, stocam si utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, strict in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin prezenta dorim de asemenea sa va informam cu privire la tipurile de date cu caracter personal pe care le vom procesa, scopurile procesarii, precum si cu privire la drepturile pe care le aveti:

Categorii de date cu caracter personal:

 • numele si prenumele,
 • adresa de domiciliu sau resedinta,
 • numarul de telefon fix, numar de telefon mobil,
 • adresa de email
 • informatii sesiune de navigare

Scopul colectarii, procesarii si utilizarii datelor cu caracter personal

Atunci cand accesati si navigati pe site-ul Operatorului colectam urmatoarele informatii: informatii sesiune de navigare, date localizare (IP)

Prin formularele de contact, colectam si salvam informatiile ce includ: nume si prenume, numar de telefon, adresa de email.

Atunci cand folositi serviciile noastre, ne adresati intrebari, ne trimiteti email, utilizati formularele prezente pe website-ul nostru, primiti de la noi email-uri, colectam si stocam aceste informatii intr-o baza de date pentru a ne asigura ca avem informatii exacte, astfel incat sa puteti fi contactati in vederea programarii pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de catre Operator, pentru a fi informati complet si corect in legatura cu serviciile noastre.

Datele personale pot fi transmise catre persoana vizata sau reprezentatii sai, catre clinica / cabinetul in care va avea loc consultatia medicala fizica in vederea programarii pentru a beneficia de serviciile medicale.

Avem implementate masuri fizice, electronice/software si proceduri in legatura cu colectarea, stocarea, si dezvaluirea informatiilor care pot duce la identificarea unei persoane.

Desi suntem dedicati securitatii datelor, si luam masurile necesare pentru a asigura un nivel de securitate ridicat trebuie sa stiti ca nici o transmisie de date peste internet nu poate fi garantata ca fiind sigura. Prin urmare, trebuie sa luati act ca nu ne putem asuma garantarea securitatii completa a datelor personale pe care le transferati prin Internet catre noi.

 

Drepturile dumneavoastra

 • dreptul de acces la date (art.15 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, confirmarea ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal si in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii ;
 • dreptul la rectificare (art.16 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator fara intarzieri nejustificate rectificarea, si sau actualizarea, completarea datelor inexacte sau incomplete
 • dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, din motive legate de situatia particulara ; Operatorul nu va mai prelucra datele Dvs. cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are legitime care justifica prelucrarea sau ca scopul este valorificarea unui drept in instanta.
 • dreptul la stergerea datelor (”de a fi uitat ”) : dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor in situatiile expres prevazute de lege (art.17 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine stergerea in unul din urmatoarele cazuri: a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ; b) va opuneti prelucrarii datelor care va privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea ; c) datele au fost prelucrate ilegal, d) datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului ; e) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si sau in alte cazuri pevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege
 • dreptul la restrictionarea datelor (art. 18 din Regulament) : dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele conditii : a) daca contestati exactitatea datelor care sunt in posesia Operatorului, b) daca prelucrarea este ilegala, c) operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii, dar Dvs ni le solicitatipentru valorificarea unui drept in instanta ; d) daca va opuneti prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatorului prevaleaza asupra drepturilor Dvs
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, pe care le prelucram pentru executarea regulamentului si pe care le conservam intr-un format electronic

 

Consimtamantul privind colectarea, procesarea si utilizarea datelor cu caracter personal

Prin acceptarea politicii de confidentialitate declar ca sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie colectate, procesate si utilizate in scopul mentionat mai sus.

Am luat la cunostinta ca datele mele cu caracter personal vor fi colectate, procesate si utilizate in contextul obiectivelor mentionate mai sus, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Modificari ale politicii de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica Politica de Confidentialitate in orice moment. Daca vom
decide ca modificam aceasta Politica, vom adauga acele actualizari aici sau in orice alt loc in care consideram ca e potrivit astfel incat sa fiti informat asupra informatiilor pe care le colectam. Daca realizam modificari esentiale ale acestor Politici de Confidentialitate, va vom anunata in cadrul prezentei sectiuni, prin email sau prin intermediul Site-ului cu cel putin 15 zile inainte ca acest modificari sa aiba efect.

Intrebari si contacte

Daca aveti orice intrebari legate de aceasta Politica de Confidentialitate, daca doriti sa va exercitati oricare din drepturile dumneavoastra in legatura cu informantiile personale va rugam sa ne contactati folosind sectiunea „Contact”. In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, vom raspunde solicitarii in termenul de o luna prevazut de Regulament. Acordul dumneavoastra pentru operatiunile de prelucrare este exprimat odata cu completarea formularului de contact si acceptarea navigarii pe acest site.