C.M.D.R.

In vederea apararii intereselor si drepturilor medicilor dentisti in fata modificarii si elaborarii de acte normative de catre factori decidenti, CMDR a luat initiativa sub forma unor demersuri (intalniri, adrese, discutii) catre institutiile statului. Astfel: in urma propunerilor facute de CMDR catre Ministerul Sanatatii, privind modificarea si completarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1338/2007 pentru aprobarea normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara.

M.S. comunica:

In Anexa 1 art. 6, alin. (7) se modifica si se completează si va avea urmatorul cuprins:

“(7) In cabinetele in care se efectuează, doar cu anestezie locală prin infiltratie, mici intervenţii care necesită supraveghere, cu excepţia cabinetelor de medicina dentara, va fi amenajată o incăpere special destinată pentru supravegherea postinterventie de supraveghere, dotata cu paturi de supraveghere, asigurandu-se o suprafata de 7mp/pat.

(7^1) Unitatile medicale cu personalitate juridica infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, in care se asigură servicii medicale sau chirurgicale, in regim de spitalizare de zi, vor respecta reglementarile legale in vigoare.”

in urma solicitarilor facute de CMDR catre Ministerul Sanatatii privind modificarea procedurii de autorizare sanitara a functionarii cabinetelor de medicina dentara, precum si a regimului vizei anuale, adoptate prin Ordinul MS nr. 251/2012 (prin care au fost aduse modificari procedurii de autorizare sanitara pervazuta initial de Ordinul M.S nr. 1030/2009), a fost publicat Ordinul M.S nr 1185/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului M.S. nr. 1030/2009. Astfel, in cazul desfasurării de activitati de asistenta stomatologica, nu este necesara solicitarea si obtinerea vizei anuale pentru autorizatia sanitara de functionare.

In cazul obiectivelor care desfasoara activitati de asistenta stomatologica, autorizatia sanitara de functionare emisa pe baza declaratiei pe proprie raspundere inainte de aparitia ordinului ministrului sanatatii nr. 251/2012 isi mentine valabilitatea pana la modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acestei autorizatii, fara necesitatea de a se parcurge etapele care sunt prevazute in actul normativ pentru obtinerea unei noi autorizatii, in baza referatului de evaluare (in cazul in care nu se modifica conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei sanitare de functionare eliberata pe baza declaratiei pe proprie raspundere).

In eventualitatea in care vi se prezinta o solicitare din partea directiei de sanatate publica teritoriala, de reavizare a autorizatiei sanitare de functionare cabinetului dv. de medicina dentara care se afla pe raza acesteia si obligarea dv. ca titular la plata sumei de 200 lei, aceste actiuni sunt contrare prevederilor legale cum sunt acestea in vigoare incepand cu data de 27.11.2012. In astfel de situatii, sesizati colegiul medicilor dentisti din teritoriu.

in urma solicitarilor efectuate de catre CMDR privind modificarea in regim de urgenta a numarului de elevi per medic dentist de la 2500 la un numar de 1000-1500 de elevi, a fost adoptat Ordinul M.S. nr. 1294/18/12/2012, publicat in M.O, Partea I nr. 893 din 28/12/2012:

“Normarea personalului medical din unitatile de invatamant se realizeaza dupa cum urmeaza:

I.Gradinite:

a). Gradinite cu program normal (8.00-12.00) – 100 prescolari (5grupe):

 • – ½ norma post asistent medical;
 • – ¼ norma post medic.

b). Gradinite cu program prelungit:
– gradinite cu mai putin de 100 de prescolari (1-5 grupe);

 • – 1 post asistent medical;
 • – ¼ norma post medic.

– gradinite cu mai mult de 100 de prescolari:

 • – 2 posturi asistent medical (asigurare doua ture);
 • – ¼ norma post medic.

c). Gradinite cu program saptamanal:
– gradinite cu mai putin de 60 de prescolari:

  • – 3 norme post asistent medical (o asistenta medical in tura I, o asistenta medicala in tura a II-a si o asistenta medicala in tura a III-a);

 

 • – ¼ norma post medic.

– gradinite cu mai mult de 60 de prescolari:

  • – 4 norme post asistent medical (doua asistente medicale in tura I, o asistenta medicala in tura a II-a si o asistenta medicala in tura a III-a);

 

 • – ¼ norma post medic.
II. Scoli

a). Scolile cu mai putin de 100 de elevi – ½ norma post asistent medical;
b). Scolile cu 101 – 999 de elevi – 1 norma post asistent medical ;
c). Scolile cu mai putin de 1000 de elevi – doua norme post asistent medical (1 asistent medical/tura) ;
d). Scolile cu mai putin de 300 de elevi – ¼ norma post medic ;
e). Scolile cu 301 – 999 de elevi – ½ norma post medic ;
f). Scolile cu mai putin de 1000 de elevi – 1 norma post medic ;
g). Scolile cu 1000 – 1500 de elevi :

 • – 1 norma post medic dentist
 • – 1 norma post asistent medical de medicina dentara.
III. a. Unitati de invatamant superior :

a). Unitati de invatamant cu mai mult de 3000 de studenti – 1 norma post medic;
b). Unitati de invatamant cu mai mult de 1500 de studenti – 1 norma post asistenta medicala;
c). Unitati de invatamant cu 1000 – 1500 de studenti – 1 norma post medic dentist;
d). Unitati de invatamant cu 1000 – 1500 de studenti – 1 norma post asistent medical de medicina dentara.

III. b. Formular de consimtamant informat

A fost adoptat de catre Consiliul National al CMDR, noul format al formularului de consimtamant informat/acordul pacientului care intra in vigoare cu data de 19.02.2013. Astfel, medici dentisti si medicii dentisti primari/specialisti in specialitatile medicinei dentare care efectueaza interventii chirugicale, vor solicita, in conditiile legii, acordul scris al pacientului inainte de al supune la metode de preventie, diagnostic si tratament specifice, cu potential de risc pentru pacient. Il gasiti in paginile urmatoare.

 

IV. Chestionarul de evaluare a starii generale de sanatate a pacientului

A fost adoptat de catre Consiliul National al CMDR, noul format al chestonarului de evaluare a starii generale a pacientului, care intra in vigoare cu data de 19.02.2013. Il gasiti in paginile urmatoare.