Informațiile introduse de către utilizator

Datele de inregistrare ale utilizatorilor sunt confidențiale. Acestea vor fi utilizate doar pentru desfășurarea evenimentului la care s-a făcut înscrierea și pentru trimiterea de informații către utilizator, informații referitoare la evenimentul respectiv sau alte evenimente de care ar putea fi interesat utilizatorul. Datele personale vor putea fi transmise autorităților de drept să efectueze orice fel de verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legislația în vigoare.

Utilizatorul îsi asuma corectitudinea și veridicitatea datele de înregistrare introduse in vederea înscrierii  la eveniment și a facturării taxei de aferente participării.

Societatea Dentară Română poate anula fără avertisment înregistrările efectuate despre care se constată că au fost introduse date eronate și orice înregistrare efectuată de către un utilizator care nu poate fi contactat pe baza datelor de contact furnizate de către acesta în momentul înregistrării.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,  are Societatea Dentară Română are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate de către utilizatori.

Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop: înscriere la evenimentele organizate, emiterea facturilor fiscale în urma plăților efectuate de catre entitatea plătitoare, emiterea rapoartelor privind înregistarea in registrul național E.M.C. a diplomelor de participare individual emise, raportul de prezență la eveniment, solicitat de către C.M.S.R.  în cazul evenimentelor creditate cu E.M.C.

Sunteți obligat(ă) sa furnizați datele, acestea fiind necesare si obligatorii în scopurile sus menționate.

Orice act de refuz privitor la oricare dintre infomațiile/datele solicitate, determină anularea înscrierii dumneavoastră la eveniment si implicit pierderea dreptului de a primi punctajul profesional cu care este creditat evenimentul.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul de drept Societatea Dentară Română și sunt comunicate strict către: organizații profesionale în conformitate cu carei legislație, furnizorul de E.M.C. își desfășoară activitatea (Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Colegiului Medicilor Stomatologi teritorial, în raza căruia are loc evenimentul creditat e.m.c.), parteneri contractuali, furnizori de servicii și bunuri.

Prin acordul dumneavoastră cu aceste reglementări vă dați consimțământul de a primi informații despre serviciile și evenimentele organizate de către Societatea Dentară Română și partenerii acesteia.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă la adresa de e-mail: societateadentararomana@gmail.com

 Modalități de înscriere și plată

Plata on-line prin intermediul formularului afișat pe site-ului www.sdr.info.ro  termene si condiții de plată

Societatea Dentară Română folosește cele mai sigure metode de plată disponibile pentru a asigura că procesarea plății dvs. va fi executată în condiții de maximă siguranță și securitate.

 Metodele de plată acceptate de Societatea Dentară Română sunt:

Plata cu cardul bancar

În procesul înscrierii on-line la evenimnete organizate de Societatea Dentară Română, veți fi direcționat către serverul securizat de plata NETOPIA.

Daca ați ales metoda de plată on-line este necesar să completați un formularul de înscriere care solicită  informațiildespre cardul dumneavoastră. Pentru plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) este folosit sistemul „3-D Secure” elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiile on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. „3-D Secure” asigură în primul rând, faptul că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată la nici un moment de timp pe serverele  Societatății Dentare Române sau pe serverele NETOPIA, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, „3-D Secure” este un sistem de autentificare a identității posesorilor de carduri în mediu electronic. Procesul de autentificare al posesorului cardului, se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfașoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul „3-D Secure” permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licență Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit și cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Notă: comisionul de depunere este acoperit în întregime de catre Societatea Dentară Română .

Singura modalitate de plata acceptata pentru achitarea taxelor de participare la orice eveniment stiinfic care este anuntat si organizat ON-LINE, este plata cu cardul bancar.

Orice alta modalitate de plata este acceptata si agreata, doar daca acest lucru este  mentionat in mod explicit de catre organizator in contextul mediatizarii evenimentului.

Utilizarea unei metode de plata care nu este oficial anuntata si acceptata, atrage dupa sine rambursarea sumei catre platitor, fara nici un fel de preaviz, in aceste conditii, inscrierea nefiind  considerata valida, intrucat nu intruneste conditiile si termeni de plata agreati, acceptati si comunicati oficial de catre organizator.

Emiterea documentului fiscal de încasare

Plăți cu cardul

După completarea formularului de înscriere la eveniment afișat pe site și a efectuării plății cu cardul, programul de gestiune al evenimentului emite factura de încasare cu datele completate de fiecare plătitor/participant.

Factura va fi transmisă in format electronic pe adresa de e-mail specificată in formular.

  1. Politica de rambusare a taxei de participare

Rambursarea taxei de participare achitate pentru participarea la evenimentele organizate de către Societatea Dentară Română se poate realiza în următoarele condiții:

rambursare integralăsolicitarea de rambursare se face cu cel târziu 14 zile înainte de eveniment;

rambursare in procent de 50% – solicitarea de rambursare se face cu cel târziu 10 zile înainte de eveniment;

suma achitată nu se rambursează– solicitarea de rambursare se face cu cel târziu 7 zile înainte de eveniment;

suma achitată nu se rambursează– dacă în urma verificării prezenței participantului pe platforma on-line pe care se desfășoară evenimentul, autoritățile abilitate (Colegiul Medicilor Stomatologi din România) constată că medicul nu a îndeplinit condițiile de prezenţă prevăzute in Regulamentul E.M.C. al C.M.S.R.

Termenul de timp și modalitatea de rambusare

Rambursarea sumei achitate se face prin transfer bancar în contul plătitorului, în termen de 3 zile de la validarea de către organizator a condițiilor de rambursare, specificate mai sus.

Diploma de participare

Diploma de participare cu credite E.M.C. va fi recunoscută și înregistrată in registrul national de E.M.C. doar dacă, în urma verificării prezenței participantului pe platforma on-line pe care se desfășoară evenimentul, autoritățile (Colegiul Medicilor Stomatologi din România) constată că medicul/participantul a îndeplinit condițiile de prezenţă prevăzute in Regulamentul E.M.C. al C.M.S.R.

Diplomele de participare emise de către organizator și înregistrate în registrul national de E.M.C. vor fi centralizate și trimise:

– in termen de maxim 30 de zile, format fizic prin curier, colegiului medicilor stomatologi teritorial la care fiecare participant si-a declarat apartenența la momentul înscrierii.

– in termen de maxim 30 de zile, în format PDF pe adresa de e-mail declarată de către fiecare participant la momentul înscrierii.

 

Dispoziții finale

Odată cu achitarea contribuției de participare, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare specificate de către organizatorul evenimentului, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat între părți. Societatea Dentară Română își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale paginii de website www.sdr.info.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta website-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatorii acestuia.  Societatea Dentară Română nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori de ordin tehnic, apărute pe site din orice fel de cauză, inclusiv din cauza unor modificări tehnice în setări și nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin eventuale legături intre domeniul propriu și alte site-uri. Pentru respectivele website-uri, răspunderea o poartă integral, deținătorii respectivelor domenii care găzduiesc website-urile în cauză și administratorii acestora.